Názor odborníků

MUDr. Jan Charvát CSc.

Dokument:

Závěrečná zpráva klinického hodnocení

Zpracovatel:

MUDr. Jan Charvát CSc.

 • specialista v dětské ortopedii
 • člen EPOS (Evropské dětské ortopedické společnosti)
 • člen AACPDM (Americké akademie pro dětskou mozkovou obrnu a vývojovou medicínu)
 • sekretář Dětské ortopedické společnosti při ČSOT
 • 23 let praxe

 

Doporučujeme od tohoto specialisty
podrobnější názor»

Výňatek ze Závěru klinického hodnocení:

 • korekční abdukční ortopedická bandáž vykazuje výrazný léčebný účinek na vyvíjející se kyčelní klouby u kojenců
 • domnívám se, že na našem trhu mají konečně dětští ortopedi v rukách jednoduchou a přitom účinnou léčebnou pomůcku pro poměrně značné procento populace kojenců…
 • …nebyly pozorovány komplikace či nežádoucí účinky znemožňující či omezující možnosti přikládání a používání korekční abdukční bandáže
 • nebyly problémy s hygienickou bezpečností
 • tato abdukční bandáž poskytuje stabilní léčebný potenciál…
 • tato abdukční bandáž je zřejmě schopna nahradit tzv. Frejkovu peřinku
 • samozřejmě je schopna i funkce preventivní a supluje chybějící pomůcku v této oblasti na našem trhu

MUDr. Vladislav Mrzena CSc.

Dokument:

Posudek na kalhotky pro kojence

Zpracovatel:

MUDr. Vladislav Mrzena CSc.

 • ortopedická klinika dětí a dospělých FN Motol

Výňatek z posudku:

… Ke správnému vývoji kyčelních kloubů je v časném kojeneckém období vhodné abdukční polohování i při zcela příznivých klinických i sonografických nálezech. Bavlněné kalhotky s přídavnou polyuretanovou poduškou plně splňují předpoklady abdukčního balení…

MUDr. David Pellar

Dokument:

Závěrečná zpráva o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku

Zpracovatel:

MUDr. David Pellar

 • ortopedická klinika FN Hradec Králové

Výňatek ze zprávy:

 • hodnocený zdravotnický prostředek je používán pro terapeutické použití a současně je používán jako preventivní ortopedická pomůcka pro novorozence v prvních 3 měsících života, nahrazující plně dosavadní preventivní systém širokého balení pomocí 3 plen jako prevence vzniku a vývoje vrozené kyčelní dysplazie
 • posuzovatel považuje hodnocený zdravotnický prostředek za bezpečný pro uživatele i třetí osoby…
 • lze konstatovat, že zdravotnický prostředek je vhodný pro klinické používání v ČR